YASAL HABER DÖVİZ 
Sayfa Yükleniyor

 

yayın deneme

muhabir

altyazı FeTeMM eğitimi makale

<p class="font_8">FeTeMM eğitimi makale çağrı mektubu <strong>Makale</strong>, herhangi bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazılara denir. <a href="https://tr.wikipedia.org/wiki/Gazete" title="Gazete">Gazete</a> ve <a href="https://tr.wikipedia.org/wiki/Dergi" title="Dergi">dergilerde</a> yayımlanır. Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara da "makale" denir. Makaleler bir gerçeği kanıtlamak için yazılır. Makalelerde bilimsel verilerden yararlanılır.<a href="https://tr.wikipedia.org/wiki/Makale#cite_note-1">[1]</a></p>
<p class="font_8">Akademik makaleler ise aynı zamanda bilimsel ve akademik boyuttaki dergilerde, bilimsel çalışmaların sonuçlarını içeren yazılar biçiminde de oluşturulabilmektedir. Bu konudaki dergiler ücretli ya da ücretsiz ve ulusal ya da uluslararası olabilmektedir. Hakemlik süreçleri kör hakemlik biçiminde birden fazla hakem ile yürütülebilmektedir <a href="https://tr.wikipedia.org/wiki/Makale#cite_note-2">[2]</a></p>